Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no

Jobb og utdanning

Dame i rådgiverstilling.
Ringsaker ligger midt i Mjøsregionen. Som innbygger har du derfor tilgang til et stort arbeidsmarked og mange gode utdanningsinstitusjoner. Uavhengig av hvor i kommunen du bor har du nærhet til alle fem Mjøsbyer – Brumunddal, Moelv, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Med togavganger hver time er det også flere som pendler til hovedstaden.

Ledige stillinger

 

Utdanningsinstitusjoner