Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

Tips til tiltak og endringer som er nyttig å kjenne til for næringslivet

Corona

Her gir vi en status på det som foreligger av nyttig informasjon, som vi tror du kan ha glede av. Disse er gjeldende pr. 26.mars, og det er verdt å merke seg at ting endrer seg stadig vekk og er dynamisk. Videre vil mer informasjon og flere tiltak trolig komme på plass om noen dager. Vi har derfor samlet informasjon som forventes å være nyttig for de enkelte bedrifter akkurat nå.

Næringsavdelingen i Ringsaker kommune ønsker å være i tett dialog med enkeltbedrifter i den vanskelige tiden vi er inne i. Hvis du ønsker, er vi en samtalepartner og rådgiver – og du må ikke være redd for å ta kontakt med oss.

Nasjonalt vedtas forslagene fortløpende. Vedtaksdatoen er som regel i forkant av iverksettelse/åpning for handling og søknad. Perioden nå og framover vil derfor være svært kritisk for mange. 

Permittering/ personalmessige forhold

Følgende er vedtatt med virkning fra 20. mars 2020: 

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.

Permitterte sikres full lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt.

Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3G, og 62,4% av inntekten mellom 3G og 6G i permitteringsperioden.

Inntektsgrensen for rett til å få utbetalt dagpenger settes til 0,75G.

Perioden med omsorgspenger («sykt-barn-dager») dobles, og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

Permitterte får dagpenger i påsken, regeljustering 23. mars. 

Permitteringsprosessen steg for steg - for deg som bedriftsleder; se for eksempel SpareBank1 sine nettsider eller NHO sine nettsider.

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger og omsorgspenger fra dag fire.

Se til at de ansatte har gått gjennom sin privatøkonomi og vurdert både bankens tiltak om avdragsutsettelse, samt kontaktet øvrige vedrørende forpliktelser. Spørsmål stiles oftest digitalt, via hjemmesiden til den respektive aktør.

Sesongarbeidere 

Utenlandsk arbeidskraft som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. 

Tips fra NHO er å vurdere situasjonen på nytt for sommersesongen 2020. Hvis det ikke er arbeidskraftbehov, bør avtalene revideres, utsettes eller termineres. Se mer info her

Likviditet/skatt mv. for bedriften

Bankene er som regel behjelpelige med utsettelser/endringer på lån. Søk digitalt. 
 
Ved behov for refinansiering, er det lurt å gå gjennom kostnadssiden i forkant. Ta runden med leverandører, utleier, øvrige kostnader du måtte ha, så tidlig som mulig. 
 
Forespørsler rundt kommunale avgifter kan sendes via www.ringsaker.kommune.no - min side - min faktura.  
 
Bankene venter på endelig vedtak på økte rammer. Forslaget inkluderer at staten garanterer for 90 % av lånebeløpet til små og mellomstore bedrifter, men krever at samlet lån til hver bedrift ikke kan utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Avvik kan godkjennes for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. Samlet lån til hver bedrift kan etter forslaget uansett ikke utgjøre mer enn 50 mill. kroner. Garanterte lån krever levedyktige bedrifter. 
 
Tiltak rettet mot oppstarts-/gründerbedrifter, bl.a. gjennom Innovasjon Norge er lovet å komme 27. mars. Mer info om dette finner du her
 
Kontrakter: NHO anbefaler å undersøke de kontraktene man har, om kjøp eller salg. De kan ha bestemmelser som gjelder for ekstraordinære situasjoner, som for eksempel pandemier.

Skal man inngå kontrakter, bør man vurdere å ha med bestemmelser som regulerer hva som skal skje hvis utbruddet av koronavirus (eller annet) kan komme til å hindre leveranse. Se mer info på NHO sine nettsider

Gjeldende endringer i betalingsfrister hos Skatteetaten:

Merverdiavgift: Innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

Forskuddsskatt for selskaper: Innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skatteytere: Innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 

Arbeidsgiveravgift: Innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Innbetaling av finansskatt: For andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Se Skatteetatens oversikt: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Styrets oppgaver

Styret må være aktivt i krisetid. Les mer om styrets oppgaver i krisetid på NHO sine nettsider

Nettsikkerhet hjemmekontor 

Hjemmekontor kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko som trusselaktører benytter. NorSIS gir gode råd for hvordan bevare en trygg og digital hverdag med koronatiltak på sine nettsider

Forskning og utvikling 

Forskningsrådets tiltak: 

SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Denne setningen må omformuleres. Gir ikke mening slik den står nå. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

Bransjetilpassede tiltak:

Innlandet fylkeskommune iverksetter en rekke tiltak på regionalt nivå. Se fylkeskommunens nettside for deres krisepakke

Gode lenker: 

Innovasjon Norge: Tiltak for næringslivet under koronapandemien

Innlandet fylkeskommunes krisepakke

Klosser Innovasjon (kunnskapsparken)

Landbruket og koronasituasjonen

LO – tema koronakrisen

NAV – Koronavirus - hva gjelder i min situasjon

NHO: Koronaviruset – råd til bedrifter

Regjeringens oversikt

Ringsaker kommune koronavirus

Skatteetaten – oversikt over tiltakspakker og endrede frister

Virke: Typiske problemstillinger

 

Kontaktinfo næringsavdelingen i Ringsaker kommune: 

Næringssjef Tor Rullestad, tor.rullestad@ringsaker.kommune.no, tlf. 920 96 254

Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no, tlf. 916 26 968

 

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*