Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no

Suksessoppskriften Brøttum Lounge

Gruppebilde av personer som har vært involvert i etableringen av Brøttum Lounge

Ungdommen på Brøttum ønsket seg et «hengested» på fredagskveldene i vinterhalvåret. Gjennom samskaping som metode, utviklet kommunen, skolen, foreldreutvalget og ikke minst ungdommene selv konseptet «Brøttum Lounge» i skolens lokaler – til stor glede for ungdommen i bygda.

– Nå har vi et sted å møtes på fredagskveldene. Her kan vi være sosiale og ha det gøy, spille spill, ha discokveld med egen DJ, arrangere ulike temakvelder eller bare være sammen, sier Thorbjørn Solberg Torp, som er elev på 10. trinn ved Brøttum skole.

Han er veldig glad for tilbudet, og kan fortelle at mellom 40-75 ungdommer i gjennomsnitt har møtt opp på «loungen» på fredagskveldene siden oppstarten.

Øverst på ungdommens drømmeliste

Ideen om et «hengested» for ungdommen ble spilt inn til «Ungdommens drømmeliste» under arrangementet UngdomsLive i Mjøsparken i august 2022. Kommunen tok tak i ideen, og siden vinterferien har ungdomsskoleelevene på Brøttum kunnet møte hverandre på fredagskveldene i skolens lokaler og bruke aulaen, gymsalen og aktivitetsrommet for å være sammen.

– Bakgrunnen for tiltaket springer ut av et kommunalt ungdomsprosjekt som handler om å utvikle nye tilbud for ungdom gjennom medvirkning. Elevrådet og en arbeidsgruppe har fulgt prosjektet fra start, og gjennom to workshops har kommunen tilrettelagt for konseptutviklingen. Det er imidlertid ungdommene selv som har funnet løsningene, sier folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund.

– Ungdommene har definert hvor de vil være og hva drømmeplassen skulle inneholde. I tillegg har de tatt tak i den praktiske gjennomføringen – i trygge, foreldredrevne rammer, legger Nordlund til.

Prakteksempel på samarbeid mellom kommunen og sivilsamfunnet

FAU-leder Stian Undbekken og nestleder Brita Haslie er veldig godt fornøyd med det resultatet.

– Vi er veldig fornøyde med kommunens bidrag inn i tiltaket. Kommunen stiller med gode, varme, disponible og egnede lokaler, helt gratis. I tillegg stiller de med ansatte som har hjulpet med å dra tilbudet i gang, og som skal fortsette å videreutvikle det, sier FAU-lederen.

­– Dette er et prakteksempel på hvordan sivilsamfunnet og frivilligheten kan utvikle gode tilbud for ungdom i samarbeid med kommunen gjennom folkehelsekoordinator, kulturavdelingen og skolen, legger Undbekken til.

– Brøttum Lounge er også et supert tiltak med tanke på psykiske helse og forebygging av utenforskap hos ungdom, sier nestleder i FAU, Brita Haslie.

Ungdommene, elevrådet, ungdomsrådet i Ringsaker, administrasjonen ved Brøttum skole, FAU og foreldregruppa har alle bidratt inn i prosjektet med kunnskap, ansvar og oppgaver. Nå skal tiltaket over i en evalueringsfase, men planen er å starte opp «Brøttum Lounge» igjen høsten 2023.

­– Vi ser fram til fortsettelsen, avslutter FAU-lederen.

Foto (fra øverst til venstre): FAU-leder Stian Undbekken, frivillig DJ Geir Arne Strand, nestleder i FAU Brita Haslie, folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund, assisterende kultursjef Marthe Sørby, rådgiver barn og unge Rebekka Joswig, Peder Solberg, Torbjørn Solberg Torp, Sine Castelein Bergengen og Samuel Vangstad Undbekken.