Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

Informasjon fra næringsavdelingen i forbindelse med Covid-19

Coronavirus

Det er en vanskelig situasjon for øyeblikket. Det er mange som er usikre og redde for hvordan dette skal gå. Det aller viktigste er liv og helse. Samtidig er det viktig at dere som næringsdrivende har mest mulig oppdatert kunnskap. 

Det er viktig å presisere at situasjonen og tiltakene endres stadig, slik at den informasjonen som her formidles gjelder i dag, den 16. mars 2020. Det er bebudet ytterligere tiltak for næringslivet førstkommende torsdag. Vi vil da komme med oppdatert informasjon.

Nedenfor redegjør vi kort for tiltakene som ble presentert i dag den 16. mars 2020, og som er gjeldende:

  • Regjeringen skal sikre full lønn inntil knapt 600 000 kroner (6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
  • Kravet til arbeidstid reduseres fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket er midlertidig og frem til 31. oktober.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Endringene skjer umiddelbart.
  • Arbeidsgiverperioden i forbindelse med sykdom reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen begynner fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.
  • Antall dager man mottar omsorgspenger dobles

MVA utsettes

Bedrifter får utsatt frist for MVA-innbetalingen 15. april.

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*