Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

Vi bistår deg

Ringsaker kommune er fokusert på næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling. Kort sagt er vårt mål å være næringslivets favorittkommune. 

Enten du har en gründer i magen, er på jakt etter nye lokaler, tomt eller er bare er nysgjerrig på hva Ringsaker kommune kan tilby deg og din bedrift – kontakt oss gjerne. Vi formidler også kontakt mot øvrige (regionale) næringsmiljøer der vi ser ytterligere muligheter for dere. 

Næringsavdelingen

tor_rullestad.jpg

Næringssjef Tor Rullestad
Tlf. 62 33 53 05 / 920 96 254 
Send meg en e-post

heidi.png

Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen
Tlf. 62 33 54 11 / 916 26 968
Send meg en e-post

 
Besøksadresse: Kommunebygget i Brugata 2 i Brumunddal
 
Har du landbruksrelaterte spørsmål? Kontakt Gerd Lodden Solberg på tlf. 62 33 55 66 eller e-post gls@ringsaker.kommune.no.

Økonomiske støtteordninger

Kommunens næringsfond, med tilskudd/lån til næringslivet, forvaltes gjennom Ringsaker Vekst AS med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner. 

Tildelingen skjer etter søknad til Ringsaker Vekst AS, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 
5 – 8 ganger pr. år. 

 Næringsfondets vedtekter

Ny tilskuddsordning gjennom Stortingets krisepakke

Dette er en egen søknad, der bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping vektlegges i vurderingen, og tiltakene må motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. Samlet tilskudd skal ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte  og alminnelige gruppeunntaket (GBER) må følges. 

Søknadsprosedyre avklares med Tor Rullestad eller Heidi T. Karlsen i forkant av søknad.
Søkemuligheten åpner 12. august.

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*