Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

Fremtidens industri – omstilling til lønnsom bærekraft

Bilde av en som sveiser

Vil de langsiktige virkningene av koronapandemien føre til et «skifte»? Vil det kreve tilpasninger og strategiske endringer for fremtidens industri- og vareproduksjon? Innovasjon Norge har fått større rammer som følge av koronasituasjonen, og tilbyr blant annet Ringsakers industribedrifter en ulik mulighet til å delta i programmet FRAM strategisk ledelse.

Informasjonsmøte (nettbasert): 13. august kl. 10.00-11.00 

«Det grønne skiftet» seiler opp, anført av de omforente bærekraftsmålene om reduserte klimautslipp og klokere ressursutnyttelse innen 2025 og 2050. Betyr det utfordringer for virksomheten din eller gir det muligheter, kanskje begge deler?

Innovasjon Norge har fått større rammer som følge av koronasituasjonen, og tilbyr bl.a. Ringsakers industribedrifter en ulik mulighet til å delta i programmet FRAM strategisk ledelse. Programmet inkluderer blant annet inntil 70 timer rådgivning, i tillegg til samlinger (digitale og fysiske) i gruppe. Prisen er kun kr. 2.500,- pr. bedrift for hele programmet + kost/losji på samlinger.

Er din bedrift motivert for å delta?

Les mer om mål med programmet og kriterier for å delta her 

Informasjonsmøte (nettbasert): 13. august kl. 10 – 11.00

Påmelding på epost: vmn@fossekall.no
 
Påmelding/ Forespørsel om deltagelse til:
Heidi T. Karlsen: mobil 916 26 968, e-post: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no
Forespørselen bør inneholde litt informasjon om bedriftens motivasjon for å delta, samt kontaktinformasjon (org. nummer, bedriftsnavn, kontaktinformasjon)
 
Tidspunkt for første nettbaserte samling: 27. august 09.00 – 13.00
 

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*