Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

FRAM Strategisk Ledelse - Taktskifte i reiselivet

Foto av skilt i Brumunddal

Lokale reiselivsbedrifter inviteres til «Taktskifte i reiselivet» – et kvalitetsprogram for bærekraftig reiseliv med mål om økonomiske resultater.

Vil koronapandemien føre til et taktskifte for reiselivet, vil det kreve tilpasninger og strategiske endringer på kort og lang sikt? «Det grønne skiftet» seiler opp, anført av de omforente bærekraftsmålene om klokere ressursutnyttelse og reduserte klimautslipp framover. Betyr det utfordringer for virksomheten din eller gir det muligheter, eller kanskje begge deler?

Vil du vite hva som skal til for å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft i dette skiftet, slik at bedriften kan vokse lønnsomt?

Visit Innlandet, Ringsaker kommune og Innovasjon Norge inviterer til «FRAM Strategisk Ledelse - Taktskifte i reiselivet» som retter seg mot reiselivsbedrifter som er motiverte for vekst.

Tilbudet er unikt, da det denne gangen retter seg mot bedrifter i sentrale strøk: Ringsaker, Gjøvik, Toten, Hadeland, Ringerike og Hamarregionen.

Som et koronatiltak fra Innovasjon Norge er det gratis å delta. Programmet omfatter, i tillegg til samlinger, også 70 timer individuell rådgivning der en erfaren og fast bedriftsrådgiver følger din bedrift gjennom hele programmet.

Programmet er tilpasset overnattingsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter, samt bedrifter som tilbyr matopplevelse og kan anses som et turmål.

NB! Reiselivsbedrifter av type «tilleggsnæring i landbruket» vil bli tilbudt et eget FRAM-program.

Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og mulighetsrom i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering. Det settes fokus på bedriftens muligheter for vekst og konkurransekraft, der en gjør strategiske veivalg og ser på innovasjonsmuligheter framover mot 2021.

Tilbudet inneholder følgende elementer:

  • Situasjonsvurdering
  • 6 bedriftssamlinger (fra juni 2020 – årsskiftet 2020/2021)
  • Individuell rådgivning opptil 70 timer for hver bedrift

Første samling blir todelt og nettbasert;

  •  Del 1 16. juni 2020, kl. 12.00 –16.00
  •  Del 2 17. juni 2020, kl. 10.00 – 14.00

Det er en fordel om bedriftene stiller med 2-3 personer på samlingene.

Les mer om arrangementet hos Innovasjon Norge  

Søknadsfrist er søndag 31. mai.
Du kan forvente å få svar rundt 5. mai.

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*