Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no
A A A

Ekstra statlige krisemidler til lokalt næringsliv

Foto: Pixabay, penger som gror

Innlandet fylkeskommune fikk tildelt 65,6 millioner kroner gjennom Stortingets krisepakke. Midlene er fordelt til kommunene ut fra bl.a. arbeidsledighetstall, og Ringsaker er tildelt kr. 1.309.595, -. Disse midlene er søkbare fra 12. august 2020 via ringsaker.no, gjennom egen søknad.

I tillegg har kommunen sitt ordinære næringsfond. Søknadsprosedyre avklares med Tor Rullestad eller Heidi T. Karlsen i forkant. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. 

Økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping vektlegges i vurderingen, og tiltakene må motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. Samlet tilskudd skal ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. Kriteriene for tildeling er forankret i Forskrift for kommunale næringsfond covid 19. 

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte  og alminnelige gruppeunntaket (GBER) må følges. 

Søkemuligheten åpner 12. august, med fortløpende søknadsbehandling.

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*

Lest betingelser*