www.ringsaker.no

Vi bistår deg

Ringsaker kommune er fokusert på næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling. Kort sagt er vårt mål å være næringslivets favorittkommune. 

Enten du har en gründer i magen, er på jakt etter nye lokaler, tomt eller er bare er nysgjerrig på hva Ringsaker kommune kan tilby deg og din bedrift – kontakt oss gjerne. Vi formidler også kontakt mot øvrige (regionale) næringsmiljøer der vi ser ytterligere muligheter for dere. 

Næringsavdelingen

tor_rullestad.jpg

Næringssjef Tor Rullestad
Tlf. 62 33 53 05 / 920 96 254 
Send meg en e-post

heidi.png

Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen
Tlf. 62 33 54 11 / 916 26 968
Send meg en e-post

 
Besøksadresse: Kommunebygget i Brugata 2 i Brumunddal
 
Har du landbruksrelaterte spørsmål? Kontakt Gerd Lodden Solberg på tlf. 62 33 55 66 eller e-post gls@ringsaker.kommune.no.

Økonomiske støtteordninger

Kommunens næringsfond,
- med tilskudd/lån til næringslivet, forvaltes gjennom Ringsaker Vekst AS med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner. 
Tildelingen skjer etter søknad til Ringsaker Vekst AS, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 
5 – 8 ganger pr. år. 
Næringsfondets vedtekter

Søkbare midler i Innovasjon Norge høst 2020
• Ekstraordinært innovasjonstilskudd
• Nasjonal ramme for oppstartsfinansiering som kommersialiseringstilskudd og oppstartslån
• Lavrisikolån og innovasjonslån
• Miljøteknologi og noen andre spesifikke ordninger

Se nærmere på kriterier for ovennevnte ordninger her –
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering


Kompensasjonsgraden for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader 
øker fra 60 til 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.  Løsningen med økt kompensasjonsgrad i november og desember vil ivareta deler av kostnadene bedriftene har i forbindelse med permitteringer.

Kompensasjonsordningen vil gjelde for alle bedrifter med omsetningstap på mer enn 30 prosent i perioden fra september i år til og med februar 2021. Ordningen skal administreres av Brønnøysundregisteret, og kan søkes på fra januar  2021. 
Innbetaling av utsatt skatt,
- som i utgangspunktet var satt til 1. februar, blir utsatt til 1. april 2021. Den lave mva-satsen på 6 prosent blir videreført gjennom første halvår 2021, til 1. juli.
Les mer her 

Søk om gratis rådgivning
Er du bedrift i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker eller Stange? Da kan du søke om inntil 10 gratis rådgivningstimer innen juss og økonomi!
Målgruppen for rådgivningstimene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen.
Les mer her